Privacyverklaring Stedelijk Netwerk Nijmegen


1. Inleiding

Wanneer u contact met ons opneemt, deelt u persoonsgegevens met ons. Deze data geeft u dan vrijwillig aan ons door, zodat wij een prangende vraag kunnen beantwoorden of zodat we kunnen reageren op een opmerking. In deze privacyverklaring leggen we graag uit welke gegevens we van u verzamelen, waarom we deze nodig hebben, wat we hiermee doen en welke rechten u heeft. Kortom; hoe gaan we om met uw persoonsgegevens en privacy?

1.1. Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens valt alles waardoor wij kunnen zien óf waardoor we kunnen achterhalen dat u het bent. Dit zijn directe persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, woonadres en telefoonnummer, maar ook data waardoor we gemakkelijk kunnen achterhalen dat bepaalde gegevens of acties bij u horen, zoals uw IP-adres. Wanneer u een formulier invult op de website geeft u ons de beschikking over uw persoonsgegevens.

1.2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de data die verwerkt worden door Stedelijk Netwerk Nijmegen of waarbij Stedelijk Netwerk Nijmegen de verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking. Hieronder vindt u onze bedrijfs- en contactgegevens. Zo kunt u ons te allen tijde bereiken wanneer u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Postadres:
Postbus 7018
6503 GM Nijmegen
T. +31 (0)24 – 322 14 66
E. secretariaat@snnijmegen.nl

2. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

We leggen u graag u uit welke gegevens we van u vragen, waarom we deze vragen, wat we ermee doen en waar en hoe we uw gegevens opslaan.

2.1. Contactformulier

Soms wilt u contact met ons opnemen en daarvoor is op onze website een contactformulier beschikbaar. Om uw vraag te kunnen beantwoorden, hebben we een aantal gegevens van u nodig.

2.1.1. Welke gegevens vragen wij en waarom?

We vragen om uw naam en bedrijfsnaam, zodat we weten met wie we contact hebben en van welke organisatie u bent. Dit maakt een conversatie wel zo prettig en gemakkelijk. De meeste vragen beantwoorden we per e-mail. Om u een antwoord te kunnen sturen, hebben we dus een e-mailadres nodig. Wanneer u liever telefonisch contact met ons wilt, is het invoeren van een telefoonnummer optioneel. We willen graag zo gericht mogelijk reageren op een vraag of opmerking en daarom vragen we u om een boodschap te formuleren in het tekstveld onderaan het contactformulier. Zo kunnen wij ons goed voorbereiden en u zo goed en efficiënt mogelijk helpen.

Wanneer u het contactformulier invult en de hierboven genoemde data aan ons verstrekt, geeft u ons toestemming om contact met u op te nemen en te onderhouden over uw vraag of opmerking. De gegevens die u aan ons toevertrouwt via het contactformulier gebruiken wij niet voor andere doeleinden. Stedelijk Netwerk Nijmegen verstrekt of verkoopt persoonsgegevens nooit aan derden.

2.1.2. Waar slaan we uw gegevens op en hoe lang bewaren we ze?

Door het contactformulier te verzenden geeft u toestemming om deze te bewaren in onze mailbox (hier komen ingevulde contactformulieren binnen). Nadat de communicatie is beëindigd, bewaren we uw ingevulde contactformulier maximaal zes maanden. Als u wilt dat we deze gegevens (eerder) wissen; stuur ons een verzoek, dan doen we dit uiteraard.

2.2. Leden

Wanneer u lid bent van Stedelijk Netwerk Nijmegen, vermelden wij uw naam op onze website. Gezien de aard van onze organisatie (netwerk) vinden wij het belangrijk om te laten zien wie onze leden zijn. Contactinformatie en een profielfoto zijn daarnaast geplaatst op onze beveiligde ledenpagina. Deze extra gegevens zijn alleen toegankelijk voor andere leden van Stedelijk Netwerk Nijmegen die beschikken over geldige inloggegevens.

3. Wat zijn uw rechten?

3.1. Inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw gegevens

Te allen tijde heeft u het recht om in te zien welke gegevens wij van u hebben. Zodra u aan ons kenbaar maakt dat u uw gegevens wilt inzien, verstrekken wij deze binnen 30 dagen.

Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten wijzigen of om ze helemaal te laten verwijderen. Voor het wijzigen of verwijderen van uw gegevens geldt dezelfde termijn als voor het inzien van de gegevens, namelijk binnen 30 dagen. Bent u actief lid van Stedelijk Netwerk Nijmegen? In dat geval hebben wij uw gegevens nodig voor het uitvoeren van onze overeenkomst en kunnen we deze (nog) niet verwijderen.

U heeft daarnaast het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen, zodat u deze gemakkelijk kunt overdragen aan een andere organisatie. Ook kunt u ons vragen de informatie rechtstreeks over te dragen aan een derde partij. Dit geldt alleen voor gegevens waarvoor u ons toestemming hebt gegeven en voor gegevens die nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren.

3.2. Intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens

Wanneer u contact opneemt met Stedelijk Netwerk Nijmegen, zoals omschreven in artikel 2 van deze privacyverklaring, geeft u toestemming om bepaalde acties uit te voeren en om (in sommige gevallen) persoonsgegevens op te slaan. U kunt deze toestemming te allen tijde ook weer intrekken. Wanneer u uw toestemming wilt intrekken, kunt u dit telefonisch of schriftelijk aan ons laten weten. De contactgegevens vindt u in paragraaf 1.2.

3.3. Een klacht indienen

Wanneer u het niet eens bent met de wijze waarop Stedelijk Netwerk Nijmegen omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht bij ons indienen. Wanneer wij er onderling niet uitkomen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Home Informatie Leden Nieuwsbrief Contact