Ontstaan

Stedelijke ontwikkeling staat of valt met het bijeenbrengen van kwaliteit, creativiteit en middelen. Vanuit die gedachte is in 1989 het Stedelijk Netwerk Nijmegen ontstaan. Burgemeester Ien Dales ondersteunde het initiatief dat vanuit de PvdA ontwikkeld werd.

Mensen maken de stad is de gedachte achter het Stedelijk Netwerk. Mensen die elkaars positie en kwaliteit kennen en respecteren; mensen ook die elkaar uitdagen en aanspreken omdat ze op de posities in hun veld een leidende of belangwekkende rol vervullen.

In een informele sfeer organiseert het Stedelijk Netwerk al zo'n 28 jaar 4 à 5 themabijeenkomsten per jaar die afgesloten worden met een gezamenlijk diner.

Stedelijk Netwerk Nijmegen – nu

Het Stedelijk Netwerk bestaat uit 70 à 80 mensen die in de overheid, wetenschap, bedrijfsleven of cultuur een prominente rol vervullen. Zij brengen naar de bijeenkomsten hun achtergrond, opvattingen en ervaringen mee. Het Stedelijk Netwerk geeft niet alleen commentaar op de stedelijke ontwikkeling, maar draagt zelf ook bij aan de vorming daarvan.

Onderwerpen in het Stedelijk Netwerk gaan over het cultureel en economisch perspectief van de stad; de sociale structuur; milieu- of onderwijsvraagstukken; stadsontwikkeling en gezondheidszorg. Boeiend gebracht door sprekers met een persoonlijk verhaal en liefst met een licht humoristische toets.

Uiteraard geeft het Stedelijk Netwerk de mogelijkheid om elkaar te (leren) kennen, contacten te maken en te onderhouden om daarmee ook buiten onze bijeenkomsten actief te zijn voor de ontwikkeling van Nijmegen.

Veel initiatieven zijn geboren in de boezem van het Stedelijk Netwerk. Onze leden zijn ambassadeurs van onze stad.

Deelname

Als u belangstelling heeft voor het Stedelijk Netwerk en daarvoor in aanmerking wenst te komen, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden met de vraag u voor te dragen voor het lidmaatschap.
Home Informatie Leden Nieuwsbrief Contact